CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) icon

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) APK

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau)
0 votes, 0/5

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) description:

Ứng dụng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau cung cấp cho bà con các thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. -Thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh, thông tin tiêm phòng, thông tin về thời tiết, ...
Show more
Older version of CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) APK
CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) 1.0.5 for Android 4.1.x - Jelly Bean APK file

Version: 1.0.5 for Android Android 4.1.x - Jelly Bean

Update on: March 11 20

Signature: 7d9b07714f9e45728fea3242e85c9cfb4f84f543

Size: 53.67 MB (56,278,446 bytes)

Download APK (54 MB)

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) 1.0.2 for Android 4.1.x - Jelly Bean APK file

Version: 1.0.2 for Android Android 4.1.x - Jelly Bean

Update on: February 14 20

Signature: 7d9b07714f9e45728fea3242e85c9cfb4f84f543

Size: 53.78 MB (56,391,486 bytes)

Download APK (54 MB)