Nông nghiệp Cà Mau icon

Nông nghiệp Cà Mau APK

Nông nghiệp Cà Mau
0 votes, 4.92308/5

Nông nghiệp Cà Mau description:

Ứng dụng Nông nghiệp Cà Mau cung cấp cho bà con các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nền nông nghiệp; các thông tin liên quan đến kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh và các mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp.
Bà con dễ dàng nắm bắt thông tin trong tỉnh phục vụ việc sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi:
- Thông tin giá cả thị trường các mặt hàng: thuỷ sản, nông sản, gia súc - gia cầm, giống nông nghiệp
- Thông tin về tiến độ sản xuất, tình hình sâu bệnh trên: cây lúa, cây rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp
- Thông tin về tình hình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, thông tin tiêm phòng,...
- Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt
- Các chỉ số đo môi trường nước, không khí tại một số khu vực phục vụ cho ngành Nông nghiệp
- Thông tin chỉ đạo điều hành từ các cơ quan Ngành Nông nghiệp
- Thông tin nuôi trồng, khai thách thuỷ sản tại các khu vực trong tỉnh
Chức năng “Tư vấn trực tuyến” trên ứng dụng sẽ giúp bà con tiếp xúc trực tiếp, hỏi đáp với các chuyên gia qua các buổi tập huấn, tư vấn trực tuyến của Trung tân Khuyến nông.
Thông qua chức năng “Phản ánh” của ứng dụng bà con có thể phản ánh các sự cố, thiên tai, dịch bệnh,.. cho lãnh đạo ngành Nông nghiệp một cách nhanh chóng.
Đồng thời các cán bộ ngành Nông nghiệp Cà Mau dễ dàng thao tác các nghiệp vụ của mình trực tiếp trên thiết bị di động, lãnh đạo xem các báo cáo, phân tích số liệu của ngành.
Show more
Older version of Nông nghiệp Cà Mau APK
Nông nghiệp Cà Mau 1.1.22 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.22 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: July 03 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 5.68 MB (5,953,758 bytes)

Download APK (6 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.20 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.20 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: May 24 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.92 MB (4,114,596 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.17 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.17 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: March 13 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.97 MB (4,163,739 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.14 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.14 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: February 15 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.97 MB (4,163,739 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.11 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.11 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: February 13 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.97 MB (4,159,643 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.9 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.9 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: January 23 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.96 MB (4,151,451 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.8 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.8 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: January 14 20

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.97 MB (4,162,343 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.6 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.6 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: December 21 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.95 MB (4,142,124 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.4 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.4 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: December 17 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.94 MB (4,129,191 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.3 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.3 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: December 12 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.93 MB (4,123,861 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.2 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.2 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: December 08 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.91 MB (4,095,705 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.1 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.1 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: December 05 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.91 MB (4,094,965 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.1.0 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.1.0 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: December 02 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.90 MB (4,090,241 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.0.7 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.7 for Android Android 5.0

Update on: November 24 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 11.59 MB (12,148,561 bytes)

Download APK (12 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.0.7 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.7 for Android Android 5.0

Update on: November 20 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.77 MB (3,954,400 bytes)

Download APK (4 MB)

Nông nghiệp Cà Mau 1.0.5 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.5 for Android Android 5.0

Update on: November 18 19

Signature: cdce0f32a1d081d395b7acaa100cf482ad62c129

Size: 3.73 MB (3,911,891 bytes)

Download APK (4 MB)