DanaBus icon

DanaBus APK

DanaBus
103 votes, 4.64078/5

DanaBus description:

DanaBus - Ứng dụng xe buýt Đà Nẵng - Đà Nẵng Bus

Đặc điểm của ứng dụng:

=> Tra cứu lộ trình các tuyến xe buýt và cho phép theo dõi vị trí các xe buýt theo thời gian thực giúp hành khách đi xe buýt biết rõ thông tin chi tiết về các tuyến xe, thời điểm xe đến trạm, chủ động trong việc sắp xếp thời gian và đón xe buýt, giảm thời gian chờ đợi.

=> Chức năng tìm lộ trình tối ưu giúp người đi xe buýt tìm các tuyến xe phù hợp với điểm đầu, điểm cuối cần đến. Trường hợp phải sử dụng nhiều chuyến xe để đến được điểm cuối, ứng dụng giúp chỉ rõ điểm lên xuống xe và chuyến tuyến.

Thông tin hỗ trợ:
Website: http://ecobus.danang.gov.vn
Facebook: https://www.facebook.com/pg/danabusvn

Từ khóa tìm kiếm:
buýt, bus, xe buýt, xe buyt, xe bus, đà nẵng, da nang, danabus, da na bus, danang bus, da nang bus, bus danang, bus da nang, buýt đà nẵng, buyt da nang, đà nẵng búyt, da nang buyt, xe buýt đà nẵng, xe buyt da nang, tuyến xe buýt đà nẵng, tuyen xe buyt da nang, lộ trình xe buýt đà nẵng, lo trinh xe buyt da nang
Show more
Older version of DanaBus APK
DanaBus 1.1.1493 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1493 for Android Android 5.0

Update on: May 11 19

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 40.57 MB (42,542,402 bytes)

Download APK (41 MB)

DanaBus 1.1.1487 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1487 for Android Android 5.0

Update on: April 11 19

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 40.56 MB (42,534,710 bytes)

Download APK (41 MB)

DanaBus 1.1.1449 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1449 for Android Android 5.0

Update on: December 04 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 36.59 MB (38,370,157 bytes)

Download APK (37 MB)

DanaBus 1.1.1430 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1430 for Android Android 5.0

Update on: November 08 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 36.59 MB (38,362,389 bytes)

Download APK (37 MB)

DanaBus 1.1.1428 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1428 for Android Android 5.0

Update on: October 25 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 36.58 MB (38,361,897 bytes)

Download APK (37 MB)

DanaBus 1.1.1426 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1426 for Android Android 5.0

Update on: October 21 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 36.58 MB (38,361,809 bytes)

Download APK (37 MB)

DanaBus 1.1.1422 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1422 for Android Android 5.0

Update on: October 09 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 36.58 MB (38,361,813 bytes)

Download APK (37 MB)

DanaBus 1.1.1420 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1420 for Android Android 5.0

Update on: October 04 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 36.58 MB (38,361,301 bytes)

Download APK (37 MB)

DanaBus 1.1.1391 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1391 for Android Android 5.0

Update on: July 20 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 47.02 MB (49,299,918 bytes)

Download APK (47 MB)

DanaBus 1.1.1376 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1376 for Android Android 5.0

Update on: July 07 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 47.00 MB (49,282,156 bytes)

Download APK (47 MB)

DanaBus 1.1.1368 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1368 for Android Android 5.0

Update on: June 30 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 47.00 MB (49,283,696 bytes)

Download APK (47 MB)

DanaBus 1.1.1353 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1353 for Android Android 5.0

Update on: June 23 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 46.99 MB (49,276,007 bytes)

Download APK (47 MB)

DanaBus 1.1.1328 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1328 for Android Android 5.0

Update on: June 18 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 38.01 MB (39,857,064 bytes)

Download APK (38 MB)

DanaBus 1.1.1305 for Android 5.0 APK file

Version: 1.1.1305 for Android Android 5.0

Update on: June 12 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 38.01 MB (39,855,176 bytes)

Download APK (38 MB)

DanaBus 1.0.1110 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.1110 for Android Android 5.0

Update on: May 16 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 20.98 MB (22,003,939 bytes)

Download APK (21 MB)

DanaBus 1.0.1084 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.1084 for Android Android 5.0

Update on: May 08 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 20.99 MB (22,004,443 bytes)

Download APK (21 MB)

DanaBus 1.0.1047 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.1047 for Android Android 5.0

Update on: April 28 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 20.98 MB (22,003,423 bytes)

Download APK (21 MB)

DanaBus 1.0.1035 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.1035 for Android Android 5.0

Update on: April 27 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 20.71 MB (21,716,359 bytes)

Download APK (21 MB)

DanaBus 1.0.991 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.991 for Android Android 5.0

Update on: April 25 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 20.70 MB (21,700,387 bytes)

Download APK (21 MB)

DanaBus 1.0.533 for Android 5.0 APK file

Version: 1.0.533 for Android Android 5.0

Update on: March 30 17

Signature: 88505e9269b76c9757e7bf2b5c0a5a395e39b623

Size: 20.17 MB (21,152,778 bytes)

Download APK (20 MB)

User reviews
Mai Dinh Huy avatar

Mai Dinh Huy

Ứng dụng rất hữu ích cho người dân!!! Cảm ơn thành phố và đơn vị phát triển rất nhiều ^^

Fan Bóng Đá avatar

Fan Bóng Đá

Rat tien loi

Nguyễn Hữu Thành avatar

Nguyễn Hữu Thành

App rất tốt. Tôi dự định đi làm bằng xe bus nên rất hữu dụng. Nếu chỗ tra tuyến đường có thêm giờ xe bus sẽ qua trạm thì tuyệt hơn nữa.

 avatar

Rất kịp thời để hỗ trợ người dùng có nhu cầu tra cứu.

Ho Viet Do avatar

Ho Viet Do

Đây là ứng dụng rất nhiều người mong đợi từ khi mới có loại hình xe buýt trợ giá. Rất hoan nghênh.