Đức Phật và Phật Pháp (Narada) icon

Đức Phật và Phật Pháp (Narada) APK

Đức Phật và Phật Pháp (Narada)
21 votes, 4.52381/5

Đức Phật và Phật Pháp (Narada) description:

Phật pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy Con đường duy nhất dẫn đến Giác ngộ, và như vậy, không phải là một đề tài để học hỏi hay nghiên cứu suông, hay để thỏa mãn tri thức.
Giáo pháp chắc chắn phải được học, nhưng hơn nữa, phải được thực hành, và trên hết, phải được tự mình chứng ngộ.

Học suông mà không thật sự thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không có pháp hành cũng tựa hồ như cành hoa lộng lẫy màu sắc, nhưng không hương vị.

Người không học Giáo pháp như mù. Nhưng người học mà không hành thì chẳng khác nào một thư viện.

Có vài lời phê bình vội vã cho rằng Phật giáo là một Tôn giáo tiêu cực và thụ động. Lời chỉ trích vô căn cứ ấy hẳn còn xa sự thật.

Đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực nhất lịch sử nhân loại. Trải qua bốn mươi lăm năm trường, Ngài đi từ nơi này sang nơi khác để hoằng dương Giáo lý, đến hàng đại chúng cũng như các bậc thiện trí. Chí đến giây phút cuối cùng Ngài phục vụ nhân loại bằng gương lành trong sạch và Giáo huấn Cao thượng. Hàng môn đệ lỗi lạc của Ngài cũng bước đúng theo dấu chân Ngài. Không một xu trong túi, các vị ấy đi đến những phương trời xa lạ để truyền bá Giáo pháp mà không bao giờ cầu mong đền đáp.

"Liên tục và kiên trì nỗ lực" là di huấn tối hậu của Đức Phật. Không có sự Giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu không có cố gắng cá nhân. Như vậy, Phật giáo không chủ trương van vái nguyện cầu mà thay vào đó, dạy thực hành thiền tập (chỉ quán tham thiền), là một phương pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và Giác ngộ. Hai đặc điểm nổi bật nhất của Phật giáo là hành thiền và phục vụ. Trên thực tế, tất cả những quốc gia Phật giáo đã vươn mình trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo và dưới tàng bóng mát mẻ của Đức Phật.

"Không hành ác", tức không làm cho mình trở thành một tội khổ cho mình và cho kẻ khác, là lời khuyên nhủ đầu tiên của Đức Phật. Lời dạy tiếp theo - "hành thiện" - là hãy trở nên một phước lành, cho mình và cho kẻ khác, và lời kêu gọi cuối cùng - "thanh lọc tâm" - thật vô cùng quan trọng và cực kỳ thiết yếu.

Một Tôn giáo như vậy có thể gọi một Tôn giáo như vậy là thụ động và tiêu cực không?
Show more
Older version of Đức Phật và Phật Pháp (Narada) APK
Đức Phật và Phật Pháp (Narada) 1.0 for Android 3.0 APK file

Version: 1.0 for Android Android 3.0

Update on: September 17 15

Signature: e36a0534a6b28e7e4fa52948c36d57e06319af34

Size: 916.58 KB (938,576 bytes)

Download APK (917 KB)